in

Plastik Har en Plads i at Redde Vores Planet

Et af de store problemer vi har, når det kommer til at løse globale problemer er, at problemerne sjældent er simple. Når et problem har store konsekvenser for hele planeten, så er det typisk ret kompliceret, og kræver en del forståelse at kunne sætte sig ind i. Grunden til det er et problem er, at vi typisk har brug for at involvere rigtigt mange mennesker for at kunne løse problemet. Det er en meget lang og besværlig proces, at skulle oplyse hele befolkninger omkring alle detaljerne i en kompliceret problemstilling. Vi kan ikke rigtigt tvinge folk til at tage på aftenskole 2 timer på alle hverdage, for at sikre at de forstår alt hvad der har med global opvarmning at gøre. Men det er noget i den stil der skal til for, at sikre at alle har den nødvendige baggrund for virkeligt at forstå problemet.

Så det vi gør i stedet for er, at forsimple problemstillingen. Vi har nogle eksperter, der har sat sig ind i alle detaljerne, og så beder vi dem om at formulere nogle generelle retningslinjer. Vi tager så deres konklusioner, og koger dem endnu mere ned, så de er nemme at forholde sig til og følge. Til sidst sidder vi med sætninger som ”Plastik er dårligt for miljøet” og ”Afbrænding af olie skaber global opvarmning”. Det er ikke fordi disse sætninger er falske som sådan. Der er noget sandhed i dem. Vi kan måske endda sige, at de i overvejende grad er sande. Men vi kommer ikke udenom, at de er ekstreme forsimplinger af problemstillingen. Når man tager en forsimplet konklusion, og formulerer den med ekstrem selvsikkerhed, så bliver den forstået som et absolut faktum i befolkningen. Hvilket måske var planen. Men der følger visse problemer med i forsimplinger.

Den generelle befolknings opfattelse af, at plastik er noget skidt, fører eksempelvis til adfærd der er direkte negativ for miljøet. Hvis man sætter sig lidt ind i tingene, så er det tydeligt at se, at Kunstige juletræer lavet af plastik er en langt mindre miljømæssig belastning, end rigtige juletræer er. Et kunstigt juletræ er nemlig noget man køber én gang, og så kan bruge år efter år. Det er altså ikke plastik der ender med at blive smidt ud eller brændt af: det belaster kun miljøet en lille smule i forbindelse med produktionen. Produktionen af rigtige juletræer er derimod noget der for alvor belaster miljøet, og dette  er en proces der gentages år efter år, da man jo ikke kan gemme et rigtigt juletræ til året efter.

Plastik har faktisk en plads i at redde vores planet. Det kræver blot, at vi bruger det på den rigtige måde, og implementerer den korrekte form for genanvendelse. Det eneste problem er, at det er svært at kommunikere disse nuancer ud til alle mennesker, uden at de går helt over i den anden ekstrem.

What do you think?

Forholdet Forandrer Sig For Hver Dag I er Sammen

Danskerne er Blevet Bedre til at Spørge om Hjælp