in

Med moderne luftbefugtning kommer man tør luft til livs

Varm og tør luft er ikke rart at arbejde i. I lokaler, hvor der kører maskiner, som afgiver varme, risikerer man let at luften bliver både tør og for varm. Det kan give trivselsproblemer i medarbejderstaben. Dårlig luftkvalitet rammer både det fysiske og mentale velbefindende. Man bliver træt og lettere irritabel. Det er ikke godt for de sociale relationer, og det er slet ikke godt for effektiviteten. Produktionen kommer til at gå trægere med fysisk eller psykisk mistrivsel.

Den rigtige form for luftbefugtning kan skabe store forbedringer i arbejdsklimaet. Man kan faktisk slå to fluer med et smæk, hvis man gør det rigtigt, så luftfugtigheden stiger samtidigt med at temperaturen falder. Det kan gøres på en smart og energibesparende måde, hvis man bruger en såkaldt adiabatisk proces. Her blæser man millioner af bittesmå vanddråber ud i luften. Når vanddråberne fordampes, bruger de varmen fra de opvarmede maskiner, så temperaturen i lokalet vil sænkes. Det giver et markant bedre indeklima.

Højere produktivitet

Når luften forbedres og optimeres gennem luftbefugtning, så opstår der et langt bedre og mere behageligt arbejdsklima, hvor man ikke mister koncentrationen eller energien. Det bliver simpelthen mere behageligt at gå på arbejde. Dette vil naturligvis afspejle sig i produktionen. En medarbejder, der trives, vil med stor sandsynlighed kunne producere mere, bedre og hurtigere. Muligvis vil antallet af sygemeldinger også gå ned, få slimhinderne lider ikke længere overlast af tør og varm luft.

Det mentale miljø vil også blive bedre, fordi der er mere energi og overskud hos medarbejderne. Dermed opstår der ikke så lette irritationer og gnidninger indbyrdes mellem de ansatte. Det giver på mange måder god mening at forbedre på klimaet med luftbefugtning.

Lad en professionel rådgive jer

Hos airtecsolutions.dk er der konsulenter, som kommer ud i virksomheder og rådgiver om løsninger på udfordringer med indeklimaet. Man kan sætte luftbefugtning op i eksisterende ventilationsskakter, eller man kan opsætte dem direkte i lokalet. Der er ofte brug for individuelle løsninger. Her kan en dygtig konsulent være til stor hjælp. Det er en stor forbedring, hvis man optimerer arbejdsklimaet i virksomheden.

What do you think?

Vær sikker på vandet med svømmeveste fra sportsforretningen

Find det bedste underskab til din håndvask på nettet